Thống kê

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang nội dung1
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
21.072
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi hanoiwiki được thành lập23.102
Số sửa đổi trung bình trên một trang1,10
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)16.126
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
0
Bot (danh sách thành viên)0
Bảo quản viên (danh sách thành viên)1
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)1
Hành chính viên (danh sách thành viên)1
Người xóa hẳn Flow (danh sách thành viên)0